Proiecte

Grupa mare “Albinuțele” S2, a participat în acest an școlar la proiectele eTwinning “Montessori Workshops” și “School to Enjoy- Method STEM” desfășurat alături de numeroși parteneri din Europa.

Proiectele au presupus desfășurarea de activități lunare pe teme comune tuturor participanților, realizarea de produse colaborative utilizând instrumente Web.2 și platforma eTwinning.

Atât copiii cât și cadrele didactice, alături de partenerii europeni au participat la webinarii și activități comune realizate prin platforma ZOOM. Activitățile desfășurate au reprezentat oportunități de învățare valoroase pentru preșcolari și pentru cadrele didactice.