Grupa Albinuțele

 • MOTTO GRUPĂ: „Spune-mi și voi uita. Arată-mi și s-ar putea să țin minte. Implică-mă și voi înțelege!”

  ACTIVITĂŢILE GRUPEI:

  Prin activitățile desfășurate la grupă ne-am propus să formăm copii curioși, curajoși și competenți, care să facă față provocărilor de diferite feluri. Ținând cont de caracteristicile psihologice ale vârstei și de particularitățile fiecărui copil, activitățile se desfășoară prin  joc, interacțiune cu alți copii, relaționare și comunicare, astfel preșcolarul învață foarte multe lucruri despre sine, despre alții și despre mediul înconjurător.

  Programul zilnic al copiilor cuprinde activități pe domenii experiențiale, jocuri și activități liber-alese, precum și activități de dezvoltare personală care includ rutine, tranziții, activitățile de după-amiază și activități opționale. Preocuparea noastră permanentă este aceea de a adapta activitățile în raport cu particularitățile de vârsta și cele individuale ale copiilor, precum și în funcție de interesul preșcolarilor.

  Activitățile sunt concepute astfel încât să ofere copiilor oportunitatea de a face alegeri, de a lucra independent, de a dezvolta simțul responsabilităților în cadrul grupului. Ei sunt încurajați să aplice principiul încercare și eroare, fiind stimulați să caute soluții, să se concentreze, devenind în acest fel capabili să rezolve singuri problemele. Încercăm să-i învățăm pe copii să descopere cine și ce pot fi, prin cultivarea unor calităţi precum respectul și stima de sine, gândirea pozitivă, responsabilitate, spiritul de echipă, toleranță, adaptabilitate.

  Alături de consilierul grădiniței ne-am propus să acordăm mai multă importanță dezvoltării socio-emoțională a preșcolarilor, deoarece în această perioadă se înregistrează cele mai importante achiziții în ceea ce privește partea emoțional-afectivă și a abilităților de socializare. Copiii învață cum să se poarte cu cei din jurul lor pentru a avea relații armonioase, fiind momentul potrivit și esențial în care ei pot și au nevoie să experimenteze aceste lucruri.

  Metoda de educație propusă de noi, se bazează pe respectarea libertății copilului într-un mediu organizat, bogat în stimuli dimensionați în funcție de interesele și dorințele lui naturale. Libertatea lui nu este însă absolută, ci limitată. Libertatea copilului trebuie să aibă ca limită interesul colectiv, iar ca formă ceea ce numim educația bunelor comportamente și aptitudini.

  Pentru copii, grădinița noastră este o casă unde ei se simt confortabil, în siguranță și sunt ajutați să-și împlinească nevoile lor educaționale din prezent, pentru a le deschide un drum frumos în viață.

  • Vârsta grupei:
   3-4 ani
  • Mărimea grupei:
   27 copii
 • Educatoarele și îngrijitoarea grupei

  • Mateș Simona
   Educatoare

   Mateș Simona

   Educatoare

   FUNCȚIA:  Profesor în Învățământ Preșcolar

   GRAD DIDACTIC: II

   STUDII:

   • Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Specializarea: Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (Nivel Licență)
   • Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Specializarea: Consiliere Şcolară şi Asistenţă Psihopedagogică (Nivel Master)

    

   • Mă consider o fire sociabilă, energică, încrezătoare, copilăroasă și mai ales veselă, deviza mea este: „O zi în care nu ai râs, este o zi pierdută”- Charlie Chaplin.
   • Consider că a fi educatoare este o responsabilitate imensă. În acest „joc” de zi cu zi, noi trebuie să formăm temelia, care reprezintă adevărata fundație a personalității, viitorului adult. La această vârstă preșcolarul înmagazinează cunoștințe, capacități, competențe și deprinderi la nivelul de geniu și din acest deziderat este necesar ca educatoarea să fie un „mentor”, care să ghideze copilul spre dezvoltarea propriilor înclinații, spre descoperirea sinelui personal, pentru a ajunge independenți, curajoși și cel mai important fericiți!

    

   De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. Sunt din copilăria mea ca dintr-o țară. Antoine de Saint-Exupery

   „Fiecare copil este o specie diferită de floare, împreună ei fac din această lume o frumoasă grădină. -anonim”

  • Ignat Diana Damaris
   Educatoare

   Ignat Diana Damaris

   Educatoare

   FUNCŢIA: Profesor în învățământul preșcolar

   GRAD DIDACTIC: Debutantă

   STUDII: 

   • Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, specializarea Științe ale Naturii
   • Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

   A educa este o misiune nobilă, răsplătită odată cu trecerea timpului, deoarece orice rod al pomului îl primim la maturitatea lui. Atunci când este doar un lăstar firav, are nevoie de îngrijire și de susținere pentru ca pomul să se dezvolte drept, frumos și sănătos. La fel este și educarea unui copil. Însă un zâmbet sau o privire inocentă și surâzătoare ne vor da imboldul de a continua și ne vor învăța răbdarea, perseverența și multe altele. De fapt, ne vor arăta cum să fim copii din nou.

   Așa cum afirma și Lucian Blaga, „învățat e omul care nu termină niciodată de învățat”. În prezent urmez studiile universitare de masterat în cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Specializarea Consiliere Școlară și Asistență Psihopedagogică.

   MOTTO:
   ”Fă-te, suflete, copil / Şi strecoară-te tiptil / Prin porumb cu moţ şi ciucuri, / Ca să poți să te mai bucuri.”– Tudor Arghezi, Creion

  • Pascal Georgeta
   Educatoare

   Pascal Georgeta

   Educatoare

   FUNCȚIA: Profesor în Învățământul Preșcolar

   GRAD DIDACTIC: I

   STUDII:

   • Liceul Pedagogic ”Sabin Drăgoi” Deva, Specializarea Învățătoare-Educatoare
   • Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Știinte Economice și Gestiunea Afacerilor, Specializarea Finanțe și Bănci (Nivel Licență)
   • Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Știinte Economice și Gestiunea Afacerilor, Specializarea Audit și convergență contabilă (Nivel Master)

   Experiența mea profesională, în calitate de cadru didactic, m-a ajutat să acumulez anumite competențe pedagogice și sociale, precum și manageriale, care să-mi servească pe viitor în derularea activității didactice și în îndeplinirea unor atribuții la nivel de unitate., cum ar fi: Coordonator de structură, coordonator al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, membru în Comisia de reînscriere/ înscriere a copiilor, membru în Comisia de achiziții, mentor cadre debutante, membru în Comisia de inventariere anuală a patrimoniului, de casare, clasare și valorificare a materialelor rezultate.

   MOTTO:
   ˮSingurul mod de a realiza lucruri minunate este să iubești ceea ce faci.” – Steve Jobs