Grupa Mămăruțele

 • MOTTO:

  ”Omul nu poate deveni om  decât dacă este educat.’’

  ACTIVITĂȚILE GRUPEI:

  Johann Amos Comenius considera că la naştere natura înzestrează copilul numai cu seminţele ştiinţei, ale moralităţii şi ale religiozităţii, ele devin un bun al fiecărui om numai prin educaţie. Educaţia este o activitate de stimulare a acestor ”seminţe”, şi implicit de conducere a procesului de umanizare. Fiecare copil este unic, cu nevoile lui specifice și particulare. Nevoile copilului sunt cerinţe importante pentru educaţie, sunt diferite de la un copil la altul şi de la o perioadă la alta, deci abordarea lui nu poate fi generală ci specifică fiecăruia.                                                                                                                

  Grădiniţa pentru copiii care-i trec pragul, constituie prima experienţă a vieţii în societate. Ea îi aşază într-un cadru nou prin dimensiunile și conținutul ei. O mare parte din viața copilului se va desfăşura în grădiniţă, iar de armonia dintre cele două medii educaţionale va depinde mult dezvoltarea viitoare a copilului. În grupa ‘’Mămăruţelor’’, copiii sunt înconjuraţi şi îndrumaţi de către persoane specializate în formarea şi dezvoltarea comportamentelor implicate în dezvoltarea autonomiei, a deprinderilor şi a obişnuintelor legate îndeosebi de comportamentele alimentare, de îmbrăcare şi de starea de igienă. Sub îndrumarea educatoarei copiii mai desfăşoară la grupă și activităţi de învăţare precum: educarea limbajului, activităţi matematice, ştiinţă, educaţie muzicală şi fizică, dar şi activităţi practice şi artistico-plastice. Jocul este activitatea fundamentală sub forma căreia se desfăşoară toate activităţile din grădiniţă. 

  • Vârsta grupei:
   5-6 ani
  • Mărimea grupei:
   34 copii
 • Educatoarele și îngrijitoarea grupei

  • Neamț Teodora

   Neamț Teodora

   FUNCŢIA: Profesor în Învățământul Preșcolar

   GRAD DIDACTIC: Definitivat

   STUDII: 

   • Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai” Cluj – Napoca, Profil: Uman, Specializare: Științe Sociale, bilingv română – engleză
   • Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (Nivel Licență)

   Am ales această meserie deoarece întotdeauna mi-am dorit să devin un ajutor în formarea și dezvoltarea oamenilor. Oscilând în perioada liceului între alegerea de a deveni asistent social sau pedagog, am ales-o pe cea din urmă deoarece mereu am avut o afinitate pentru puterea de imaginație și bucuria debordantă a celor mici. Mi-am dorit nu doar să contribui la evoluția lor ci și să fac parte din viața și amintirile lor. Consider că, a avea oportunitatea de a-i ajuta pe copii să înțeleagă și să cunoască lumea înconjurătoare reprezintă cea mai mare reușită din viața unui om.

   MOTTO: “Învață din ziua de ieri, trăiește-o pe cea de azi și speră în ziua de mâine.”- Albert Einstein

  • Pășcuță Camelia
   Educatoare

   Pășcuță Camelia

   Educatoare

   FUNCȚIA:  Profesor în Învățământul Preșcolar

   GRAD DIDACTIC: II

   STUDII:

   • Universitatea de Vest “Vasile Goldiș”, Facultatea de Științe ale Educației, Specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (Nivel Licență)
   • Universitatea “Babeș – Bolyai” Cluj – Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Specializarea Management Curricular (Nivel Master)

   Am debutat în învățământ  în anul 2008 la Grădinița cu PP “Așchiuță”. Din luna ianuarie 2012 și până în prezent lucrez la ”Grădinița  cu PP  Bambi”.
   Consider că realizarea sarcinilor și obiectivelor învățământului preșcolar depinde în mare măsură de calitățile și  competențele educatoarei prin tot ceea ce întreprinde, prin personalitatea sa, educatoarea reprezintă un model pentru copil, un sprijin pentru familie, un factor de cultură în comunitate.

   Dragostea pentru profesie, încrederea în viață și în puterile proprii, optimismul și entuziasmul în muncă o stimulează pe educatoare, îi dau energie, curaj și dinamism în activitate și în capacitățile de integrare active în acțiunile metodice, de perfecționare, autoperfecționare, participare la gradele didactice și perfecționările periodice, la cercurile și comisiile metodice.

   MOTTO:
   “Educatoarea joacă oarecum rolul cristalului care polarizează lumina difuză și o transformă în raze, care se răspândesc într-un splendid curcubeu.” (S. Herbinier-Lebert)