Domeniul psihomotric

  • sportt

    EDUCAȚIE FIZICĂ     

    Educația fizică este o acțiune umană de practicare sistematică și conștientă a exercițiilor fizice în vederea perfecționării dezvoltării fizice și a capacităților motrice Datorită activităților de educație fizică copiii se dezvoltă armonios, își dezvoltă o conduită psihomotorie, un echilibru al sistemului osos, muscular, gesturi și aptitudini dintre cele mai variate,  imaginea de sine, autocontrolul și, nu în ultimul rând, se distrează.