Grupa mijlocie Albinuțele

 • MOTTO GRUPĂ: „Spune-mi și voi uita. Arată-mi și s-ar putea să țin minte. Implică-mă și voi înțelege!”

  ACTIVITĂŢILE GRUPEI:

  Prin activitățile desfășurate la grupă ne-am propus să formăm copii curioși, curajoși și competenti, care să facă faţă provocărilor de diferite feluri. Ținând cont de caracteristicile psihologice ale vârstei și de particularitățile fiecărui copil, activitățile se defășoară prin  joc, interacțiune cu alți copii, relaționare și comunicare, astfel preșcolarul învață foarte multe lucruri despre sine, despre alții și despre mediul înconjurător.

  Programul zilnic al copiilor cuprinde activități pe domenii experiențiale, jocuri și activități liber-alese, precum și activități de dezvoltare personală care includ rutine, tranziții, activitățile de după-amiază și activități opționale. Preocuparea noastră permanentă este aceea de a adapta activitățile în raport cu particularitățile de vârsta și cele individuale ale copiilor, precum și în funcție de interesul preșcolarilor.

  Activitățile sunt concepute astfel încât să ofere copiilor oportunitatea de a face alegeri, de a lucra independent, de a dezvolta simțul responsabilităților în cadrul grupului. Ei sunt încurajați să aplice principiul încercare și eroare, fiind stimulați să caute soluții, să se concentreze, devenind în acest fel capabili să rezolve singuri problemele. Încercăm să-i învățăm pe copii să descopere cine şi ce pot fi, prin cultivarea unor calităţi precum respectul și stima de sine, gândirea pozitivă, responsabilitate, spiritul de echipă, toleranță, adaptabilitate.

  Alături de consilierul grădiniței ne-am propus să acordăm mai multă importanță dezvoltării socio-emoțională a preșcolarilor, deoarece în acestă perioadă se înregistrează cele mai importante achiziții în ceea ce privește partea emoțional-afectivă și a abilităților de socializare. Copiii învață cum să se poarte cu cei din jurul lor pentru a avea relații armonioase, fiind momentul potrivit și esențial în care ei pot și au nevoie să experimenteze aceste lucruri.

  Metoda de educație propusă de noi, se bazează pe respectarea libertății copilului într-un mediu organizat, bogat în stimuli dimensionați în funcție de interesele și dorințele lui naturale. Libertatea lui nu este însă absolută, ci limitată. Libertatea copilului trebuie să aibă ca limită interesul colectiv, iar ca formă ceea ce numim educația bunelor comportamente și aptitudini.

  Pentru copii, grădiniţa noastră este o casă unde ei se simt confortabil, în siguranţă şi sunt ajutaţi să-şi împlinescă nevoile lor educaţionale din prezent, pentru a le deschide un drum frumos în viaţă.

  • Vârsta grupei:
   4-5 ani
  • Mărimea grupei:
   22 copii
 • Educatoarele și îngrijitoarea grupei

  • Fiț-Câmpan Dana
   Educatoare

   Fiț-Câmpan Dana

   Educatoare

   FUNCŢIA: Profesor în învățământul preșcolar

   GRAD DIDACTIC: Definitivat

   VECHIME: 4 ani

   STUDII:

   • Colegiul Economic ”Gheorghe Dragoș” Satu-Mare, Specializarea Tehnician în Activități Economice;
   • Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (licență);
   • Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, specializarea Management curricular (master).

   La nivelul unității sunt  membru în Comisia pentru curriculum, membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, responsabil cu cabinetul metodic și biblioteca grădiniței. De asemenea particip cu regularitate la cercurile pedagogice și la comisiile metodice organizate, inițiez și desfășor diverse parteneriate prin care întregesc activitatea educativă a grădiniței, aducând un surplus informaţional copiilor şi completându-l cu exemple concrete.

   Am ales să fiu educatoare, deoarece îmi place să mă pun la dispoziția copiilor, să simpatizez cu ei, să le înțeleg universul și să sesizez interesele care îi animă. Consider că această profesie mă împlinește și nu seamănă cu nici o alta, doar lângă copii este locul unde găsești zâmbete în fiecare zi. Copiii ne învață ce înseamnă răbdarea, prietenia, veselia și valoarea timpului.

    MOTTO :

   “Indiferent de ceea ce poți face sau visezi că poți face, începe. Îndrăzneala are geniu, putere și magie în ea.” W.H. Murray.

    

  • Pascal Georgeta
   Educatoare

   Pascal Georgeta

   Educatoare

   FUNCȚIA: Profesor în Învățământul Preșcolar

   GRAD DIDACTIC: I

   VECHIME: 15 ani

   STUDII:

   • Liceul Pedagogic ”Sabin Drăgoi” Deva, Specializarea Învățătoare-Educatoare
   • Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Știinte Economice și Gestiunea Afacerilor, Specializarea Finanțe și bănci

   Sunt Coordonator la nivel de unitate în cadrul Proiectului național De la joc la educație financiară, coordonator al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, membru în Comisia pentru recepționarea bunurilor materiale și a serviciilor în unitate, în Comisia responsabilă cu înscrierea copiilor în grădiniță și în Comisia de inventariere anuală a patrimoniului.

   MOTTO:
   ˮSingurul mod de a realiza lucruri minunate este să iubești ceea ce faci.” – Steve Jobs