Domeniul om si societate

 • omEDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE   

   Obiectivele acestui domeniu se referă la recunoașterea și respectarea normelor de comportare în societate, educarea abilității de a intra în relație cu ceilalți, educarea trăsăturilor de voință și caracter și formarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți.Urmăresc dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale și de inițiativă, dezvoltarea abilității de recunoaștere, acceptare și respect al diversității, cunoașterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului român, asimilarea și exersarea abilităților socio-emoționale care reprezintă cele mai importante abilități de viață ale copiilor, asigurându-le adaptarea la vârsta adultă. Preșcolarii află despre normele de comportare socială și efectele acestor comportamente, discută despre importanța faptelor bune, recunosc emoțiile unei persoane, își găsesc echilibrul emoțional, li se dezvoltă abilitățile sociale și personale îmbunătățindu-și spiritul de echipă și relațiile sociale.

   


   

  practicaACTIVITĂȚI PRACTICE

    Rolul acestor activități este de a oferi ”situații-joc” de învățare în care copilul ”muncește”, creează ceva folosindu-se de multiplele cunoștințe, abilități și deprinderi dobândite în celelate domenii experiențiale. În cadrul acestor activități copiii exersează abilități practic-gospodărești precum: lipirea pe suprafețe plane, ruperea și mototolirea, răsucirea, îndoirea, înșirarea, bobinarea, rularea, tăierea, șnuruirea, înnodarea, festonarea, împletirea, coaserea, confecționarea tridimensională cu materiale din natură precum și exersarea abilităților practic gospodărești precum spălarea și tăierea fructelor și legumelor etc.