Domeniul limba si comunicare

  • limba

    EDUCAREA LIMBAJULUI

    Activitățile din acest domeniu vizează dezvoltarea limbajului sub aspectele vocabularului, ale gramaticii, ale sintaxei, dar și ale înțelegerii semnificației mesajelor, ale comunicării, cuprinzând abilități de ascultare, comunicare orală și scrisă, nonverbală, și preachizițiilor pentru scris-citit, însoțind dezvoltarea copiilor în fiecare dintre celelate domenii. Copiii învață poezii, ascultă povești, creează povești, dezleagă ghicitori, despart cuvinte în silabe, află despre cuvinte opuse, alintă cuvinte,  recunosc sunetele sau literele alfabetului și nu în ultimul rând, datorită activităților de educarea limbajului, copiii își îmbunătățesc pronunția, își îmbogățesc vocabularul și-și dezvoltă imaginația.