Grupa mare Albinuțele

 • Grupa mare Albinutele

  MOTTO GRUPĂ: “ În grupa albinuţelor toată lumea se distrează!”

  ACTIVITĂŢILE GRUPEI:

  Grupa mare a Albinuţelor are zilnic o mulţime de activităţi agreate de către copii. Activităţile încep cu întâlnirea de dimineaţă, când toţi copiii se aşează în cercul magic şi pot să îşi împărtăşească gândurile şi părerile pe o temă dată sau aleasă de ei, când completează calendarul naturii, pentru a şti mereu în ce zi/anotimp/an sunt şi cum e vremea afară, dar şi pentru a afla mesajul zilei care le ghidează întreaga activitate de peste zi.

  Pe parcursul zilei alternăm activităţile dinamice cu cele statice, cele frontale cu întreaga grupă le alternăm cu cele pe grupe sau individuale, astfel încât să putem respecta nevoile individuale şi de vârstă ale copilului.

  Activităţile de învăţare pot lua diferite forme în timpul zilei şi anume: pe discipline sau integrat,  activităţi liber-alese, activităţi de dezvoltare personală. Ca şi mijloace de realizare pot să fie: jocul liber (care este şi cea mai importantă activitate a preşcolarului), jocul didactic, discuţii tematice, povestirea, exerciţiul cu material individual, lectura după imagini, observarea, convorbirea, memorizarea precum şi alte mijloace în funcţie de nevoile educaţionale ale copiilor.

   

  • Vârsta grupei:
   5-6 ani
  • Marimea grupei:
   30 de copii: 16 fete și 14 băieți
 • Educatoarele și îngrijitoarea grupei

  • Dolghi Andreea

   Dolghi Andreea

   FUNCŢIA:  Profesor pentru învăţământul preşcolar

   GRAD DIDACTIC: I

   VECHIME: 20 ani

   STUDII:

   • Colegiul Pedagogic Gheorghe Lazăr, Cluj-Napoca
   • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele ale Educaţiei – Specializarea Psihopedagogie Specială
   • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Master în Consiliere Şcolară şi Asistenţă Psihopedagogică

   Consider că principalele responsabilităţi  ale unui cadru didactic sunt să încerce să scoată la iveală tot ceea ce este mai bun din fiecare copil pe care îl modelează şi să  asigure un climat sigur în care să se dezvolte. Acest lucru presupune pregătire, dragoste pentru ceea ce facem şi multă dăruire.

   Mi-am petrecut 17 din cei 20 ani de experienţă educând preşcolari. Timp de 3 ani am lucrat ca profesor de educaţie specială la un gimnaziu din Carolina de Sud, Statele Unite ale Americii.

   Fac parte din colectivul  grădiniţei noastre de 11 ani. Și în acest an şcolar sunt Responsabil al Comisiei Metodice a grădiniţei, membru în Comisia pentru Curriculum.

   Pentru că sunt întotdeauna dornică să învăţ şi să descopăr lucruri noi, am participat la diferite cursuri de formare, la simpozioane locale, naţionale şi internationale. Multe dintre lucrările la aceste simpozioane şi conferinţe au fost publicate.

   MOTTO:

   Fiecare copil merită un erou – un adult care nu va renunţa la el niciodată, care înţelege puterea legăturii sufleteşti şi care insistă ca fiecare copil să devină ce poate fi el mai bun.”- Rita Pierson

  • Oancea Rebeca
   Educatoare

   Oancea Rebeca

   Educatoare

   FUNCŢIA: Profesor în învățământul preșcolar

   GRAD DIDACTIC: I

   VECHIME: 11 ani

   STUDII:

   • Liceul Pedagogic “Dimitrie Ţichindeal“ din Arad
   • Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Specializarea: Germană-Engleză (lcență)
   • Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, Specializarea Management educaţional (master)

   Consider, că profesia de educator este una nobilă, plăcută, dar în acelaşi timp dificilă şi, în care a şti nu înseamnă nimic dacă nu împărtăşeşti această ştiinţă copiilor cu drag şi emoţie.

   Mi-am început activitatea de educator la o grădiniţă din Timişoara, iar anii care au urmat am lucrat în câteva grădiniţe din Arad, unde m-am şi titularizat. Am văzut cum se desfăşoară activităţile instructive-educative în mai multe unităţi de învăţământ şi am avut ocazia să lucrez la grupă cu mai multe colege, de la fiecare dintre ele putând prelua tot ce e mai bun pentru activitatea mea profesională, dar şi personală Am învăţat să mă adaptez noului mediu educaţional, dar şi să colaborez eficient cu întreg personalul din grădiniţă.

   La Grădiniţa cu P.P. Bambi lucrez din septembrie 2015 şi am 11 ani vechime în învăţământ.

   Consider, că un om, trebuie să se educe permanent, pentru a deveni cea mai bună versiune a sa. Ca şi cadru didactic doresc să îmi îmbunătaţesc cunoştinţele în ceea ce priveşte domeniul de activitate. Astfel particip la diferite cursuri de formare, la schimburi de experienţă, citesc cărţi de specialitate, particip cu publicaţii la diferite simpozioane locale, naţionale şi internaţionale. În momentul de faţă sunt înscrisă la gradul didactic I pentru sesiunea 2017.

   MOTTO:
   “Copiii au nevoie mai mult de modele decât de critici.” – Joseph Joubert

   Dacă dorim copiii mai buni, mai inteligenţi, mai creativi să fim noi schimbarea pe care o dorim în lume.