Grupa mică Mămăruțele

 • MOTTO:

  ”Omul nu poate deveni om  decât dacă este educat.’’

  ACTIVITĂȚILE GRUPEI:

  Johann Amos Comenius considera că la naştere natura înzestrează copilul numai cu seminţele ştiinţei, ale moralităţii şi ale religiozităţii, ele devin un bun al fiecărui om numai prin educaţie. Educaţia este o activitate de stimulare a acestor ”seminţe”, şi implicit de conducere a procesului de umanizare: fiecare copil este unic, cu nevoile lui specific și particulare. Nevoile copilului sunt cerinţe importante pentru educaţie, sunt diferite de la un copil la altul şi de la o perioadă la alta, deci abordarea lui nu poate fi generala ci specifică fiecaruia.                                                                                                                

  Grădiniţa pentru copiii care-i trec pragul, constituie prima experienţă a vieţii în societate. Ea îi  aşează într-un cadru nou prin dimensiunile şi continutul ei. O mare parte din viaţa copilului se va desfăşura în grădiniţă, iar de armonia dintre cele două medii educaţionale va depinde mult dezvoltarea viitoare a copilului. În grupa ‘’Mămăruţelor’’, copiii sunt înconjuraţi şi îndrumaţi de către persoane specializate în formarea şi dezvoltarea comportamentelor implicate în dezvoltarea autonomiei, a deprinderilor şi a obişnuintelor legate îndeosebi de comportamentele alimentare, de îmbrăcare şi de starea de igienă. Sub îndrumarea educatoarei copiii mai desfăşoară la grupă şi activităţi de învăţare precum: educarea limbajului, activităţi matematice, ştiinţă, educaţie muzicală şi fizică, dar şi activităţi practice şi artistico-plastice.

  În fiecare lună, în funcţie de particularităţile de varstă, dorinţele şi anotimpul în care ne aflam desfăşuram împreună cu copiii proiecte cu o tematică variată. În alegerea subiectelor se va ține seama de cunoştinţele anterioare ale copiilor, interesul pe care îl manifestă majoritatea copiilor, dar şi resursele materiale necesare realizării temei. În astfel de proiecte se pune accent pe libertatea copiilor în alegerea temei munca în echipă şi implicarea părinţilor alături de copii pentru strangerea de informaţii şi materiale necesare derulării proiectului. Alături de aceste activităţi se mai desfăşoară în grădiniţă şi activităţi optionale: cursuri de limba engleză, dans modern și baschet. Jocul este activitatea fundamental sub forma căreia se desfăşoară toate activităţile din grădiniţă.

  Activităţile extracuriculare desfăşurate cuprind: plimbări în natură, drumeţii, serbări, vizite la diferite instituţii, carnaval şi vizionarea pieselor de teatru pentru copii. 

  • Vârsta grupei:
   5-6 ani
  • Mărimea grupei:
   24 copii
 • Educatoarele și îngrijitoarea grupei

  • Carhaț Mălina Augusta

   Carhaț Mălina Augusta

   FUNCŢIA: Educatoare

   GRAD DIDACTIC: Debutant

   VECHIME: 1 an

   STUDII: 

   • Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca

   Am ales aceasta meserie deoarece este o ocupaţie de suflet, care se face cu sufletul şi care te răsplăteşte… cu suflet. Nu cred ca alta profesie m-ar  putea face atat de fericita ca si aceasta.

   MOTTO:

   „A educa înseamnă a semăna cu înţelepciune şi a culege cu răbdare.”   Augusto Curry

  • Pășcuță Camelia
   Educatoare

   Pășcuță Camelia

   Educatoare

   FUNCȚIA:  Profesor în Învățământul Preșcolar

   GRAD DIDACTIC: Definitivat

   VECHIME: 8 ani

   STUDII:

   • Colegiul Universitar de Institutori
   • Universitatea de Vest “Vasile Goldiș”, Facultatea de Științe ale Educației, Specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

   În prezent urmez masteratul în cadrul Universității Babeș-Bolyai – Facultatea  de  Psihologie și Științe ale Educației, Specializarea Management Curricular

   Am debutat în învătământ  în anul 2008 la Grădinița cu PP “Așchiuță”. Din luna ianuarie 2012 și până  în  prezent lucrez la ”Grădinița  cu PP  Bambi”. În anii 2013-2015  am fost  membru în cadrul “Comisiei  puntru curriculum”. Am participat la fiecare cerc pedagogic și comisie metodică care s-a desfasurat  pe parcursul anilor școlari  cu diferite referate . Am participat cu copiii la concursul “ Primăvara  Copiilor”, unde la secțiunea “Artă  plastică” am  obținut locul  I  la  fazele  zonală  și  județeană . Am fost membru în juriu  la nivelul unității  în programul  județean  “Primăvara copiilor” la  secțiunea “Artă -plastică”. Am desfășurat diferite parteneriate  cu Șoala “Horea ”, Structura I, cu Biserica Sf. Gheorghe din catier, cu grupa maghiară din grădinița  noastră.

   Consider că realizarea sarcinilor și obiectivelor învațământului preșcolar depinde în mare măsură de calitățile și  competențele educatoarei prin tot ceea ce întreprinde, prin personalitatea sa, educatoarea reprezintă un model pentru copil, un sprijin pentru familie, un factor de cultură în comunitate.

   Dragostea pentru profesie, încrederea în viață și în puterile proprii, optimismul și entuziazmul în muncă o stimulează pe educatoare, îi dau energie, curaj și dinamism în activitate și în capacitățile de integrare active în acțiunile metodice, de perfecționare, autoperfecționare, participare la gradele didactice și perfecționările periodice, la cercurile și comisiile metodice .

   MOTTO:
   “Educatoarea joacă oarecum rolul cristalului care polarizează lumina difuză și o transformă în raze, care se răspândesc într-un splendid curcubeu.” (S. Herbinier-Lebert)